Aanbestedingstrajecten

Artifex won twee aanbestedingstrajecten voor Rijkswaterstaat en was zo tussen 2007 en 2013 preferred supplier voor de organisatie van interne en externe evenementen, congressen en seminars. Een gevarieerde opdracht, waarbinnen Artifex vele succesvolle evenement met een creatieve twist organiseerde.

Evenementen, congressen en seminars

Acht jaar lang organiseerde Artifex in opdracht van Rijkswaterstaat een scala een evenementen: van congressen en open dagen tot openingen van snelwegen, symposia en marktverkenningsdagen. Artifex bracht hier niet alleen de mensen uit het ministerie en hoogwaardigheidsbekleders bij elkaar, maar ook burgers en het bedrijfsleven.

Extra kracht door creativiteit

In de evenementen die Artifex binnen deze aanbesteding organiseerde, wisten we het met beperkte budgetten voor elkaar te krijgen om altijd een evenement neer te zetten dat de bezoekers inspireerde en verraste. Wat ons onderscheidde was de creatieve zeggingskracht van onze evenementen: elk congres, symposium en open dag wisten we te voorzien van een creatief en interactief aspect. We weken van de gebaande paden af, bijvoorbeeld met de keuzes van locaties of manier van uitnodigen, en trokken zo evenementen altijd naar een hoger niveau. De inhoud en boodschap van het evenement werden met een creatief concept altijd extra kracht bijgezet.

Lef en innovatie

De evenementen werden georganiseerd binnen de wensen van Rijkswaterstaat en dienden altijd het doel van het evenement. Tegelijk toonden we lef en innovatie. Onze aanpak werd vanuit de opdrachtgever altijd gewaardeerd, wat ook blijkt uit het feit dat we twee keer de aanbesteding hebben gewonnen. Artifex liet in deze acht jaar zien om dat we in staat zijn om een diverse soorten evenementen succesvol neer te zetten, met ons eigen creatieve stempel erop.

ToegepasteExpertise

Dit is het belangrijkste onderdeel dat wij van A tot Z hebben uitgevoerd.

    Samenwerken?
    Bel ons!