Op het programma Visit Wadden: Weekend Waddenkunst Groningen zijn aangepaste voorwaarden van toepassing op Artikel 4 Programma’s van De Culturele Agenda:

1. De Consument kan dit programma reserveren via het telefoonnummer van De Culturele Agenda. Na ontvangst van uw betaling is de reservering definitief.
 
2. De Opdrachtnemer houdt zich het recht voor het programma te wijzigen of te annuleren. Indien weersomstandigheden het niet toelaten een programmaonderdeel door te laten gaan, zal uiterlijk drie dagen voor aanvang van het weekend contact worden opgenomen met de Consument om voor passende vervanging of restitutie van het programmaonderdeel  te zorgen.
 
3. Indien de Consument het programma wenst te annuleren, dient dit wegens de reservering van de Landal GreenParks bungalows op tijd te geschieden.
* Voor het weekend van vr 1 mei, za 2 mei & zo 3 mei 2020 geldt: annulering geschiedt uiterlijk op 18 maart 2020.
* Voor het weekend van vr 15 mei, za 16 mei & zo 17 mei 2020 geldt: annulering geschiedt uiterlijk op 25 maart 2020.
Er zal een bedrag van €7,50 aan annuleringskosten worden ingehouden op het totaalbedrag.

4. Bij annulering van het programma door de Consument na respectievelijk 18 maart of 25 maart, vindt geen restitutie plaats.

Volledige Algemene Voorwaarden